usukhbayar-gankhuyag-1003789-unsplash (Custom)

Handelsbetingelser

EMAILS:

Din e-mailadresse kan blive brugt til at sende information og tilbud ud om massage, tilbud, kurser, produkter og andet relevant for din sundhed. Hvis du ikke ønsker at få tilsendt disse e-mails, kan du til en hver tid fra vælge det ved at skrive på mail@dinbehandling.dk, eller ringe på tlf. 2964 4914

YDELSERNES OMFANG OG STED
Din Behandling giver privatpersoner mulighed for at købe massagebehandlinger, produkter eller coaching.

Din Behandling yder en service, som dækker over omkostninger til administration, kommunikation, markedsføring, regnskab, kundesupport og booking.
Tiden for serviceydelsen starter, når kunden træder ind af døren og er inklusiv afspritning, klargøring og din omklædning.
Typen af serviceydelse, der udføres, aftales indbyrdes mellem dig og Din Behandling.

BETALING
Din Behandling tilbyder som udgangspunkt følgende betalingsmetoder for privatpersoner: Forudbetaling eller efter tidspunktet for booking/ efter behandlingen er færdig via MobilePay, kontant betaling eller tilsendt faktura, som betales via bank. Forfaldsdato er 7 dage efter, du modtager fakturaen.
Ved kontant betaling skal der betales med lige penge, da Din Behandling ikke har byttepenge med af praktiske og hygiejniske årsager.

BOOKING
Du kan selv foretage bookinger af en ledig Udøver via Din Behandling’s digitale bookingsystem.

Ved booking skal du opgive adresse, navn, e-mail og telefonnummer.
Du modtager en bekræftelse på e-mail ved booking og en påmindelses-e-mail på dagen for ydelsen.

LEVERING

For både modtageren og Din Behandlings skyld er det vigtigt, at der er gode forhold under en massagebehandling:

  • Modtageren af behandlingen skal have været i bad samme dag.
  • Hvis modtageren ikke selv er i stand til at komme op på briksen, skal der være andre til stede der kan hjælpe med dette.
  • Hvis modtageren har et psykisk handicap, skal der være en værge til stede under behandlingen.
  • Hvis ikke der er betalt på forhånd, og modtageren ikke selv er i stand til at betale, skal der være en værge til at klare afregningen.

Hvis ikke forholdene lever op til dette, forbeholder Din Behandling sig retten til ikke at udføre behandlingen, og opkræve fuldt honorar for deres tid.

ANSVAR OG REKLAMATION

Alle reklamations- eller erstatningskrav skal rettes til Din Behandling.
Af praktiske årsager bedes en reklamation dog fremsendes til Din Behandling’s email – mail@dinbehandling.dk.

Som eneansvarlig for den administrative del af behandlingen opkræver Din Behandling et honorar for dette i forbindelse med en serviceydelse.
Dette honorar er medregnet i den aftalte pris.

FORSIKRING
Din Behandling er forsikret af Tryg Forsikring under alle serviceydelser, som er udført i forbindelse med Din Behandling.

Aftalen med Tryg Forsikring indebærer en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring. 

Tryg forsikringen dækker ikke rygsøjlemanipulation. Det er derfor ikke tilladt at udføre rygsøjlemanipulation som en del af en behandling, som er en del af samarbejdet med Din Behandling.

DIN RETSEVNE
Habilitet og alder: Ved at afgive en Ordre på Hjemmesiden garanterer du, at:

Du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler; og
Du er over 18 år.

AFLYSNINGSPOLITIK
Hvis en aftalt behandling aflyses af kunden mindre end 24 timer før behandlingen, opkræves et honorar på 100% af den aftalte pris.
Dette er fordi, min tid er reserveret til dig og jeg kan derfor ikke få en ny kunde på den tabte tid.

Du kan flytte en tid eller aflyse gennem linket på din bookingbekræftelse, over telefon, facebook, over e-mail, eller via vores bookingsystem mellem kl. 9:00 og 17:00 i hverdage.

Du har 14 dages fortrydelsesret. Fristen løber fra bookingdagen og udløber, når behandlingen er fuldt leveret indenfor de 14 dage. Du bevarer altså din fortrydelsesret mens behandlingen står på, hvis behandlingsdagen ligger indenfor 14 dage efter bookingdagen. Hvis behandlingsdagen ligger mere end 14 dage efter bookingdagen, har du ikke fortrydelsesretten mens behandlingen står på.

Har du givet dit samtykke til, at behandlingen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Hvis der opstår akut sygdom eller andre akutte hændelser vil Din Behandling hurtigst muligt meddele dette til dig pr. e-mail eller telefon. 

RET OG OPDATERING AF BETINGELSER
Ved accept af disse handelsbetingelser, accepterer du samtidig at disse handelsbetingelser er gældende for fremtidige køb af ydelser gennem Din Behandling.
Din Behandling har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser, hvorefter notifikation vil blive givet til registrerede e-mails i systemet.
De gældende betingelser vil altid fremgå på www.dinbehandling.dk

Køb via Din Behandling, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Din Behandling vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

Enhver tvist afgøres efter dansk ret med retten i Horsens som værneting.

Du kan læse om vores brug af cookies samt vores privatlivspolitik ved at klikke her.

(Visited 390 times, 1 visits today)